ภายในหัว

ซิลิเกตเอสเตอร์

  • ซิลิเกตเอสเตอร์, HP-Si28, CAS No. 78—10—4, Tetraethylorthosilicate

    ซิลิเกตเอสเตอร์, HP-Si28, CAS No. 78—10—4, Tetraethylorthosilicate

    ชื่อทางเคมี Tetraethylorthosilicate สูตรโครงสร้าง Si (OC2H5) 4 หมายเลข CAS 78—10—4 คุณสมบัติทางกายภาพ เป็นของเหลวไม่มีสีและโปร่งใส เป็นกลาง สามารถไฮโดรไลซ์ได้ในน้ำจุดเดือดของมันคือ 165.5 ℃ความหนาแน่น (ρ20) 0.930-0.950 g/cm3ข้อมูลจำเพาะ ลักษณะ ปริมาณของเหลวโปร่งใสไม่มีสี ≧99 % การใช้งาน เป็นสารเคลือบสถาปัตยกรรมกาวยางซิลิโคนสีและสารเคลือบเป็นสารยึดเกาะยางซิลิโคนเป็นตัวแทนเชื่อมขวางเครื่องผูกหล่อที่แม่นยำ....