ภายในหัว

วิสัยทัศน์ แนวโน้ม

วิสัยทัศน์ แนวโน้ม

กลยุทธ์โดยรวมของบริษัทคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล เป็นผู้นำแนวหน้าของเทคโนโลยีวัสดุที่ใช้ซิลิคอน บรรลุการพัฒนาสีเขียว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น
ในขณะที่บริษัทเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา Hungpai New Materials วางแผนที่จะใช้ข้อได้เปรียบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลคลอโรไซเลน เพื่อสร้างโครงการไซเลนเชิงฟังก์ชันใหม่ผ่านโครงการระดมทุน ขยายประเภทผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพิ่มความครอบคลุมของตลาด และให้โอกาสอย่างเต็มที่กับ การวิจัยและพัฒนาของบริษัทความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของศูนย์และสถาบันวัสดุซิลิคอน โดยอาศัยเวิร์กสเตชันนักวิชาการและศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรม เร่งการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และบรรลุการเพิ่มขึ้นอย่างมากในมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ่านการยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป็นการตอกย้ำสถานะผู้นำของบริษัทและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เมื่อรวมสถานการณ์การพัฒนา งาน และความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคใหม่ Hungpai New Materials รองรับระบบอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ เช่น โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่ และสร้าง การผลิตการผลิตอัจฉริยะชั้นนำในอุตสาหกรรมระบบ.การสนับสนุนการก่อสร้างสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในแผนกย่อยที่เกี่ยวข้องและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลสีเขียวของคลอโรซิเลนต่อไปผ่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลสีเขียว บริษัทจะบรรลุความสมดุลของกำลังการผลิตในแต่ละลิงค์การผลิต ลดการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิต ปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไซเลนของบริษัท และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

Hungpai New Materials ยึดมั่นในความต้องการของลูกค้า ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการตลาดระดับโลกอย่างแข็งขัน และค่อยๆ ขยายตัวในขณะที่รวมตำแหน่งผู้นำใน อุตสาหกรรมไซเลนที่มีกำมะถันการประมวลผลวัสดุใหม่ที่ใช้ซิลิกอนในเชิงลึกจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และท้ายที่สุดก็ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตวัสดุใหม่ที่ใช้ซิลิกอนชั้นนำระดับโลก

ข่าว-4-1
ข่าว-4-2
ข่าว-4-3
ข่าว-4-4

เวลาโพสต์: 11 พฤษภาคม 2022